เทคนิคการใช้งาน Text Mask

เทคนิคการใช้งาน Text Mask

การใช้งานด้วยเทคนิค clipping mask เป็นเทคนิคที่นักออกแบบส่วนใหญ่นั้นเลือกใช้ ส่วนใหญ่มักจะใช้งานร่วมกันกับรูปภาพ ซึ่งหลายคนจะชินกับการทำงานบน Adobe Photoshop มาก่อน โดย Concept การใช้งานนั้นจะเหมือนกันต่างกันที่วิธีการ โดยในบทความนี้เราจะมาเรียนการใช้งาน clipping mask กับตัวหนังสือ (Text Mask)

โปรแกรม: Adobe Illustrator
เวลาที่ใช้ : 10 นาที
ดาวโหลดวัตถุดิบที่ใช้งาน : http://bit.ly/2gvK0Cx

1. Set Project
ดาวโหลดวัตถุดิบที่ใช้งานจากลิ้งด้านบน เมื่อดาวโหลดแล้วให้ไปที่รูปภาพแมวหรือภาพที่เราเตรียมไว้จะเป็นภาพอะไรก็ได้ คลิกขวาที่ภาพเลือกเปิดโดยโปรแกรม Adobe Illustrator เราจะได้ภาพที่อยู่ใน Artwork ของเรา

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1-02

2. สร้างตัวหนังสือ
สร้างตัวหนังสือขึ้นมาจากเครื่องมือ Type Tool(T) เลือกเครื่องมือและคลิกใช้งานบน Artwork ที่ถูกสร้างไว้

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1-03

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1-04

3. เลือกตัวหนังสือ และภาพ
เลือกเครื่องมือ Selection ทำการครอบเลือกทั้งภาพและตัวหนังสือ

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1-06

4. Mask
ทำการ Mask โดยกด Ctrl + 7 (Window) หรือ command + 7 (Mac) เราก็จะได้ Text Mask ตามต้องการ

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1-05