HUE, SHADE, TONE, TINT คืออะไร?

น้องช่วยเพิ่ม SHADE ตรงนี้หน่อย? ลองปรับ TINT ลงมาหน่อย? เมื่อได้ยินแบบนี้คนทั่วไปที่ไม่ได้ทำงานออกแบบก็อาจจะรู้สึกแปลก แต่ถ้าคุณเป็นนักออกแบบกราฟิก คุณจะคุ้นกับคำศัพท์พวกนี้ 

ซึ่งถ้าใครยังไม่เคยเรียนเรื่องนี้ เรามาศึกษาจากบทความนี้กัน

HUE, SHADE, TONE, TINT คืออะไร?

HUE คืออะไร?

Hue คือค่าสีพื้นฐานที่ยังไม่เจือกับสีอื่น หรือสีเนื้อแท้ และยังไม่ได้ถูกปรับให้เข้มขึ้นหรืออ่อนลง ประกอบไปด้วยสี แดง เหลือง น้ำเงิน ส้ม ม่วง เขียว

HUE = Pure color

SHADE คืออะไร?

เฉดเป็นค่าสีที่นำสีดำมาผสม เพื่อสร้างสีที่เข้มขึ้น และเกิดเฉดในสีที่ผสมให้เลือกใช้อีกมาก 

SHADE = (HUE + Black) หรือใส่ดำลงไป

TONE คืออะไร?

 คือการนำสีเทาเข้ามาผสม เพื่อสร้างสีที่ตุ่น หรือหม่นขึ้น

TONE = (HUE + Grey) หรือใส่สีเทาลงไป

TINT คืออะไร?

คือการนำสีขาวเข้ามาผสม ทำให้เนื้อสีหรือค่าสีของเราสว่างขึ้น

TINT = (HUE + White) หรือใส่สีขาวลงไป

เรื่องนี้ถือเป็นบางส่วนของทฤษฎีของสี เมื่อเราได้รู้เรื่องพวกนี้แล้วเราก็จะสามารถสื่อสารกันง่าย ชัดเจน  และต่อยอดไปในเรื่องอื่นต่อไปครับ