วิธีการไล่สีสำหรับใช้งาน ด้วย Blend tool

การสร้างชุด shade สีสำหรับการวาด

สำหรับเครื่องมือ Blend tool ในโปรแกรม Adobe  illustrator สามารถพลิกแพลงใช้ในงานออกแบบได้หลากหลายรูปแบบมาก ในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีใช้งานเครื่องมือ Blend ที่จะช่วยเราในเรื่องการใช้สีหรือสร้างชุดสีไว้ใช้ในงาน

จุดประสงค์ของการสร้างชุดสีนี้ด้วย Blend tool

 • สำหรับการใช้งาน  Color shades หรือไล่ระดับสี
 • เทคนิคนี้ใช้สำหรับการคุมสีของเราให้ไม่หลุดจากภาพรวม


* * เทคนิคนี้เป็นวิธีการทำงานในแบบของผมเอง สำหรับใครมีเทคนิคเพิ่มเติมสามารถมาแชร์กันได้ครับ

วิธีการสร้างชุดสีนี้ด้วย Blend Tool

 1. สร้าง Shape ขึ้นมา 2 ชิ้น จากเครื่องมือ Shape Tool และเลือกสีที่ต้องการ
  – สำหรับการใช้สำหรับคุมโทนผมจะเลือก (1)สีหลัก bg (2)สีของสิ่งของ หรือชิ้นงานเรา
  – สำหรับการใช้สร้าง Shade สี ให้เลือก (1)สีที่อ่อน (2)สีเดียวกันแต่เลือกแบบเข้ม
 1. เลือก shape ทั้งสองที่เราสร้างขึ้นจาก selection tool (V) และไปที่ object > blend
 1. เลือก Make เราจะได้ผลลัพธ์ตามภาพ โดยเราสามารถเคลื่อนทั้งสองรูปนี้ได้จาก Direct selection tool (A)
 1. คลิดเลือกแถบสีทั้งหมดที่เราได้มา และไปที่เครื่องมือ Blend tool  อีกครั้ง แต่ในครั้งนี้ให้เราเลือกที่ชุดเครื่องมือ Blend tool (W) 
 1. เมื่อเราเลือกเครื่องมือ Blend tool (W) ให้เรากด Enter อีกครั้ง จะได้หน้าต่างขึ้นมาตามภาพให้เราเลือก Preview สำหรับดูภาพการปรับแบบ Real-time
 1. ปรับช่อง Spacing เป็น Specified steps และกรอกจำนวนของเลขที่ต้องการ โดยตัวเลขจะเป็นตัวกำหนดจำนวน Step ของการไล่สี 
 1. กด ok เราจะได้ชุดสีตามที่เราต้องการครับ

สำหรับการใช้งานเครื่องมือ blend เราสามารถเลือกสีที่ไม่ใช่สีเดียวกันได้เหมือนกันครับ