เรียนแบบตัวต่อตัว

เรียนแบบ 1-1

รูปแบบการเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้แบบ 1-1 โดยเนื้อหาการเรียนผู้เรียนสามารถกำหนดหรือเสนอเนื้อหาของการเรียนได้ ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องประสบการณ์ หรือมีพื้นฐานมาก่อน

  • สำหรับกลุ่มเพื่อน หรือกลุ่มที่ต้องการความเป็นส่วนตัว
  • เนื้อหาที่เหมาะสมกับตัวเอง หรือเนื้อหาเฉพาะที่ต้องการ
  • สามารถนัดวัน เวลา หรือสถานที่ได้ (หากไม่มีทางเราจะจัดหาให้)

*สำหรับราคาขึ้นอยู่กับหัวข้อและเนื้อหาที่เรียน จำนวนครั้ง โดยสามารถสอบถามได้ที่ inbox