ครั้งแรกก็ทำได้ เริ่มต้นวาดภาพต้นไม้พร้อมแสงเงาจาก Basic shape (Step by step) ด้วย Adobe illustrator

ครั้งแรกก็ทำได้ เริ่มต้นวาดภาพต้นไม้พร้อมแสงเงาจาก Basic shape (Step by step) ด้วย โปรแกรม Adobe illustrator

วาดภาพต้นไม้ Adobe illustrator
เรียนวาดภาพด้วย Adobe illustrator

แบบฝึกหัด: 10-15 นาที
ระดับความยาก: ระดับเริ่มต้น, เริ่มเรียน adobe illustrator

การวาดภาพบนโปรแกรม Adobe illustrator ด้วยเครื่องมือ Shape tool ถือเป็นพื้นฐานการวาดภาพที่สำคัญสำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นเรียน Adobe illustrator  ซึ่งหากเข้าใจในวิธีการคิดในการทำแบบฝึกหัดนี้ ผมเชื่อว่าจะสามารถประยุกต์ใช้ในงานวาดภาพได้อีกหลายรูปแบบครับ

(1/13) เริ่มต้นจากการสร้าง artboard ขึ้นมาก่อน 
– สำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้งานหรือเปิดโปรแกรมนี้เป็นครั้งแรก ผมแนะนำให้อ่านบทความนี้ครับ (Adobe Illustrator เริ่มต้นสร้าง Artwork สำหรับออกแบบกราฟฟิก)

(2/13) ขั้นแรกเราจะเริ่มสร้างส่วนของใบก่อนเป็นชิ้นแรก
– โดยไปที่ shape tool เลือก “วงกลม (ellipse tool)” และสร้างวงกลมขึ้นมาบน artboard

(3/13) ปรับสีของวงกลมที่สร้างขึ้นมาเป็นเขียวแบบไหนก็ได้

(4/13) เลือกวงกลมด้วยเครื่องมือ selection tool หรือลูกศรสีดำ และกด ctrl + c เพื่อทำการ copy
และวางด้วย ctrl+v ทำให้ตอนนี้เราจะมีวงกลมทั้งหมด 2 ชิ้น

(5/13) เราจะมาสร้างไฮไลต์ของต้นไม้
โดยการเลือกวงกลมวงที่ 2 ปรับเลือกสีให้อ่อนลง ย่อขนาด และนำไปวางบนวงกลมวงแรก (ตามภาพ)

(6/13) ทำเหมือนขั้นตอนที่ 5 อีกครั้ง วางในลักษณะตามภาพ

(7/13) ทำการ group วงกลมทั้ง 3 ชิ้นเข้าด้วยกัน
โดยเลือกวงกลมทั้ง 3 วง แล้วกด ctrl+G หรือคลิกขวาเลือกคำสั่ง group

(8/13) คลิกเลือก shape tool อีกครั้ง และเลือกสี่เหลี่ยม rounded rectangle tool
สำหรับสร้างลำต้นของต้นไม้ 
โดยปรับเป็นสีน้ำตาล (สีของลำต้น
)

(9/13) เลือกลำต้นด้วยลูกศรสีดำ(selection tool) และกด ctrl + c เพื่อทำการ copy
ทำการวางด้วย ctrl+v เราจะได้ rounded rectangle Tool 2  ชิ้น เปลี่ยนสีหนึ่งชิ้นเป็นสีเดิมที่อ่อนกว่า
และนำไปวางไว้ด้านบน 
เพื่อสร้างไฮไลต์ของลำต้น(วิธีการทำจะเหมือนกับที่เราทำไฮไลต์ของใบ)

(10/13) สร้าง group ของลำต้น (ctrl+g หรือคลิกขวาเลือกคำสั่ง group)

(11/13) นำ group ของลำต้นไปวางบน group ของใบ คลิกขวาเลือก arrange > sent to backward
(คำสั่งนี้ใช้ในการจัดลำดับหน้าหลังของ object ที่เราวาด ) 
เพื่อนำลำต้นไปวางไว้ด้านหลังของใบ

(12/13) copy group ของใบ และนำไปวางด้านหลังด้วยคำสั่ง  sent to back อีกครั้ง
และสร้างกิ่งด้วย rounded rectangle tool เหมือนกับที่เราสร้างลำต้น

(13/13) เปลี่ยนสีใบในระยะหลัง หรือหน้าเพื่อเพิ่มแสงเงาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเก็บรายละเอียด

สำหรับใครที่อยากติดตามเรียนกับคอร์สเรียนออกแบบของเราสามารถเข้ามาชมรายละเอียดกันได้ครับ